I. CILJ

Članak 1.

Akrobatski rock'n'roll klub "Gorica"(u daljnjem tekstu: Klub) želi omogućiti sigurnu, bezbrižnu i sretnu okolinu za plesačice, plesače, trenere, roditelje i ostale suradnike, atmosferu u kojoj se svi članovi Kluba poštuju i gdje svatko daje svoj maksimum za dobrobit Kluba.
U takvom okruženju plesači će biti spremni preuzeti odgovornost za svoje postupke i ponašanje kako bi mogli postići što bolje rezultate.

II. OPĆE ODREDBE

Članak 2.

Od svih članova i suradnika Kluba se očekuje ponašanje u skladu sa sljedećim odredbama:

poštivati prava, dignitet i vrijednosti svih članova Kluba

suzdržavati se od aktivnosti koje bi se mogle smatrati zlostavljanjem, diskriminacijom ili iskorištavanjem bilo u fizičkom, mentalnom, verbalnom ili emocionalnom smislu

suzdržavati se od ponašanja koje bi moglo smetati drugima ili ugrožavati njihovo zdravlje

biti oprezan i pažljiv prema bolesnima i ozlijeđenima

biti odgovoran i prihvatiti posljedice svoga ponašanja

ponašati se profesionalno u ophođenju s drugima, kako u govoru tako i u djelima

III. POSEBNE ODREDBE

Članak 3.

Od aktivnih članova Kluba (natjecatelja) očekuje se ponašanje u skladu sa sljedećim odredbama:

ponašati se u skladu s pravilima HRRS-a

ponašati se u skladu s anti-doping procedurama

ne svađati se sa sucima i ostalim osobljem, ukoliko se ne slažete sa njihovom odlukom potrebno je upozoriti trenera ili drugog predstavnika Kluba za vrijeme ili nakon natjecanja

surađivati s trenerom, te ostalim članovima iz svoje i drugih grupa

biti otvoren i iskren prema treneru vezano uz bolest i ozljede koje bi mogle spriječiti da se u potpunosti prate zahtjevi programa

ponašati se u skladu sa zahtjevima trenera i prihvatiti njihove kritike

surađivati s trenerima u slaganju programa kako bi se adekvatno pripremili za natjecanje

nagraditi pljeskom dobre nastupe plesača svojeg i drugih klubova

tretirati sve članove onako kako bi vi htjeli biti tretirani, nikada zlostavljati ili zloupotrijebiti nečije nedostatke, nikada ometati druge članove

ponašati se sportski i dostojanstveno kako u pobjedi tako i u porazu

poštivati prava, dignitet i vrijednosti svih natjecatelja bez obzira na sposobnosti, kulturu ili religiju

na svaki trening, natjecanje ili sastanak dolaziti na vrijeme, a kašnjenje ili izostanak bit će opravdani jedino u slučaju bolesti ili drugih nepredviđenih okolnosti

biti uzor drugim članovima

trenirati s jednakim naporom za sebe i za svoj Klub

Članak 4.

Od roditelja se očekuje suradnja i ponašanje u skladu sa sljedećim odredbama:

potaknuti dijete da se bavi sportom, ali ga ne prisiljavati

poučiti dijete da se ponaša u skladu s pravilima i da poštuje odluke trenera i sudaca, bez obzira na sve

poučiti dijete da poštuje svaki napor suparnika

nagraditi pljeskom dobar nastup i zalaganje svog djeteta i ostalih natjecatelja

pozitivno komentirati i motivirati dijete kako bi ga se potaknulo na daljnje zalaganje

usmjeriti se na djetetov trud i nastup, a ne na rezultat

ne kritizirati i ismijavati djetetov nastup, nego ga uvijek pohvaliti i nastojati da se uvijek osjeća kao pobjednik

poučiti dijete da je važnije dati sve od sebe nego pobijediti, tako da se nikad ne osjeća poraženim radi rezultata ili svojih sposobnosti

osigurati da dijete na trening i natjecanja dođe na vrijeme i sa svom potrebnom opremom

ne kritizirati trenere ispred drugih ljudi

obavijestiti trenera na vrijeme ukoliko će dijete propustiti trening ili natjecanje

obavijestiti trenera o bilo kakvim fizičkim ograničenjima ili bolestima koji mogu utjecati na sigurnost vašeg djeteta ili druge djece

poštivati trenera, suce i ostalo osoblje na natjecanju

pomagati trenerima, sucima i ostalima ukoliko zatraže pomoć

suzdržavati se od „treniranje“ svog djeteta ili ostalih članova tijekom treninga ili natjecanja

za svoje dijete zahtijevati okolinu bez droga, cigareta i alkohola, a osobno se suzdržavati od upotrebe istih na svim sportskim događanjima

Članak 5.

Od trenera se očekuje suradnja i ponašanje u skaldu sa sljedećim odrednicama:

poštivati pravila HRRS-a

promovirati anti-doping

ponašati se u sportskom duhu i to prenositi na svoje članove

pomagati plesačima da daju sve od sebe, poštivati njihov talent, njihov tjelesni razvoj i ciljeve pojedinačno, svakako ih pohvaliti za svaki njihov napor

biti realan u zahtjevima, mogućnosti i zalaganju svakog člana

biti odgovoran za programe i razvoj svih aktivnih članova

izbjegavati favoriziranje pojedinaca, jer svi zaslužuju jednaku šansu u borbi za uspjeh

završiti sve potrebne škole, pratiti trendove u trenažnom procesu, a posebno principe razvoja mlađih dobnih uzrasta

aktivno se uključiti u sve akcije i programe Kluba

surađivati sa svim tijelima upravljanja Kluba

pokazati poštovanje i profesionalno se odnositi prema svima uključujući i suparnike, suce, trenere, ostalo osoblje, predstavnike medija, roditelje i gledatelje, a posebno potaknuti članove da i oni slijede takvo ponašanje

ne dozvoliti da predrasude i sukob interesa poremete objektivnost

Članak 6.

Od djelatnika i suradnika se očekuje suradnja i ponašanje u skladu sa sljedećim odredbama:

ponašati se u sportskom duhu i to prenositi na sve članove i suradnike Kluba

čuvati privilegirane informacije

riješiti nesuglasice u što kraćem vremenu i u skladu s procedurama

ne dozvoliti da predrasude i sukob interesa poremete objektivnost

IV. PRITUŽBE NA NEPOŠTIVANJE KODEKSA

Članak 7.

U slučaju povrede Kodeksa od strane članova, trener je dužan upozoriti ga, a ukoliko se isto ili slično ponovi, trener je dužan obavijestiti Stručni tim koji će odlučiti o sankcijama. Stručni tim (glavni trener, pomoćni treneri) će o svojoj odluci izvjestiti Predsjednika kluba.

Članak 8.

U slučaju povrede Kodeksa od strane trenera, glavni trener je dužan upozoriti ga, a ukoliko se isto ponovi, glavni trener će odlučiti o sankcijama i svojoj odluci izvjestiti Predsjednika kluba.

Članak 9.

U slučaju povrede Kodeksa od strane glavnog trenera, Predsjednik kluba izravno odlučuje o sankcijama.

Članak 10.

U slučaju povrede Kodeksa od strane roditelja, trener je dužan upozoriti ga, a u slučaju ponovne povrede, Stručni tim i Predsjednik kluba odlučiti će o sankcijama.

V. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 12.

Svi članovi Kluba moraju biti upoznati s Kodeksom ponašanja.
Treneri su dužni upoznati natjecatelje i roditelje s odredbama Kodeksa ponašanja.
Kodeks ponašanja članova Kluba objavljuje se na web stranici Kluba.

Članak 13.

Natjecatelji, roditelji i treneri, ukoliko primijete nepoštivanje Kodeksa ponašanja od strane bilo kojeg člana Kluba, dužni su pismeno izvjestiti glavnog trenera putem e-maila.
Stručni tim dužan je u roku 15 dana razmotriti prigovor i obavijestiti o učinjenom.

Članak 14.

Ovaj Kodeks ponašanja stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 25.3.2011.godine.

 

                                                                                                              Predsjednik kluba: Damir Kotrman


PARTNERI


FAN PAGE